Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní verze

mobilní verze webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Datum a čas

Dnes je sobota, 26. 5. 2018, 2:24:41

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

USNESENÍ Z 29.JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE,KTERÉ SE KONALO DNE 11.4.2017 V KANCELÁŘI OÚ.

USNESENÍ Z 29.JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE,KTERÉ SE KONALO DNE 11.4.2017 V KANCELÁŘI OÚ.

 Z a  s t  u  p  i  t  e  l  s t  v o    o  b  c  e

B  e  r  e     n  a    v ě  d  o  m  í

– Krajský úřad LK – oznámení o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce Maršovice za rok 2016 dne 26. 4. 2017.

– Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení územního plánování – změna č. 69 Územního plánu města Jablonec nad Nisou v k.ú.  Mšeno nad Nisou  – oznámení o vydání a nabytí účinnosti.

 – Státní pozemkový úřad , Krajský pozemkový úřad pro LK, rozhodnutí komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dalešice u Jablonce n.N.

– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017- žádost podaná obcí Maršovice u Jablonce n.N.  v rámci programu 133510 pro rok 2017 byla po formální stránce v souladu s vyhlášením programu, ale nebyla vybrána k realizaci, z důvodu získání nedostatečného počtu bodů.

 – Katastrální úřad pro LK – věcné břemeno ČEZ Distribuce, a.s. ppč. 742/1 v k.ú. Maršovice u Jablonce n.N.

 – Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad -oznámení zahájení společného řízení – novostavba rodinného domu , včetně krytého parkovacího stání se skladem – dílnou a zastřešené terasy s fotovoltaickou elektrárnou FVe 5,00 kWp, dopojení kanalizace , vody  a elektro k RD , terénních úprav, zpevněných ploch a oplocení na ppč. 88/14 v k.ú. Maršovice u Jablonce n.N.

– žádost o prodej ppč. 221/1 a 222/1 v k.ú. obce Maršovice u Jablonce nad Nisou.

– Výroční zpráva Policie ČR v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Rychnov u Jablonce nad Nisou – nejméně trestné činnosti a přestupků je v okrsku ,,C“ ( Maršovice a Dalešice).

 – Česká spořitelna, a.s., pozvánka na valnou hromadu dne 25.4.2017.

 – Severočeská vodárenská společnost a.s. – pozvánka na jarní setkání akcionářů dne 20.4.2017

 – žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. Odpověď poslána v elektronické podobě.

 – Severočeská vodárenská společnost, a.s.-  Zápis o předání a převzetí stavby do nájmu – prodloužení splaškové kanalizace v ppč. 88/10 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

 – Ministerstvo ŽP –  Registrace akce a rozhodnutí o poskytování dotace  - 11531 Operační program životního prostředí 2014 – 2020  Maršovice, kulturní dům obecní úřad – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí. Dotace  v částce  1 513 786,40 Kč.

 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Rozhodnutí o poskytnutí dotace  č. 16_022/0004690-01 projekt s názvem ,, Cestou duhovou“ s reg. č. ,,CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004690 Dotace může být poskytnuta až do výše 252 248,-Kč

Příjemce MŠ Maršovice, příspěvková organizace u Jablonce nad Nisou.

 

 

S ch  v a  l  u  j  e

  • usn. č. 216 – program zastupitelstva obce Maršovice u Jablonce nad Nisou
  • usn. č. 217 - Smlouvu o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele Obce Maršovice  - spoluúčast obce za poskytovanou pečovatelskou službu, tj. úhradu 57,-Kč/ hod., účtovat se bude v souladu s Vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby.

 

 

Příští zastupitelstvo obce Maršovice se koná v úterý dne 9.5.2017 od 17:00 hodin v kanceláři OÚ.

                         Ing. Petr Marx                   Jiří Ouhrabka

                          místostarosta                    starosta

 

Každé zastupitelstvo je veřejně přístupné. Zápis k nahlédnutí v úřední dny na OÚ.

Vyvěšeno: 20. 4. 2017

Datum sejmutí: 6. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět