Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní verze

mobilní verze webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Datum a čas

Dnes je pátek, 27. 4. 2018, 1:09:09

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

USNESENÍ Z 30. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE , KTERÉ SE KONALO DNE 9.5.2017 V KANCELÁŘI OÚ.

USNESENÍ Z 30. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE , KTERÉ SE KONALO DNE 9.5.2017 V KANCELÁŘI OÚ.

 

Z a  s t  u  p  i  t  e  l  s t  v o     o  b  c  e

 

B  e  r  e      n  a     v ě  d  o  m  í

– Finanční úřad pro LK – Veřejná vyhláška – zpřístupněn k nahlédnutí hromadný  předpisný seznam čj. 789972/17/2600-11460-507374 od 28.4.2017 do 29.5.2017  Daň z nemovitých věcí za rok 2017.

–  zájem o koupi pozemku ppč. 26/1 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

– Státní pozemkový úřad ČR – smlouva o bezúplatném převodu pozemku ppč. 88/15 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

- nájemce Obecní hospody – ukončení smlouvy o pronájmu Obecní hospody k 31.5.2017.

– SVS a.s. – zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 novely zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – ochrana odběratele.

– Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad – Oznámení zahájení společného řízení – novostavba rodinného domu s garážovým stáním, přípojka kanalizace a vody vč. dopojení k RD a dopojení elektro k RD, terénní úpravy, zpevněné plochy a oplocení na ppč. 841, 924/2 a 1100 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

– MěÚ Železný Brod , stavební úřad  - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, změna stavby před dokončením – materiál oplocení a způsob vytápění rodinného domu na ppč. 725/2 v k.ú. Jistebsko, obec Pěnčín.

– Magistrát města Jablonec nad Nisou , odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad – společný souhlas novostavba RD , garáže, oplocení, opěrných zdí a přípojek vody, kanalizace a elektro na pp. 88/11 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

- Krajský úřad LK  - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Maršovice u Jablonce nad Nisou- při přezkoumání hospodařené obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

   

 

       

S ch  v a  l  u  j  e

  • usn. č. 218 –program zastupitelstva obce Maršovice u Jablonce nad Nisou

  • usn. č.219 – rozpočtové opatření č. 2/2017. Přišla dotace pro MŠ Maršovice – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání. 1. Záloha v částce 151 348,80 Kč.  

Příloha rozpočtového opatření je nedílnou součástí zápisu.

  • usn. č. 220 – pronájem  splaškové kanalizace na ppč.88/10, 105/12, 750/1, 750/3, 749/4  v k.ú.  Maršovice u Jablonce nad Nisou ve výši 1,-Kč.

  • usn. č. 221- žádost Linky bezpečí  z.s.  o finanční podporu ve výši 5000,-Kč na provoz Linky bezpečí,  z.s.

  • usn. č. 222 – veřejnoprávní smlouvu o provádění zápisů údajů do RÚIAN v částce 100,-Kč za jeden úkon.

           -   usn. č. 223 -  dotace

a) z Ministerstva ŽP -11531 Operační program ŽP 2014-2020 Maršovice , kulturní dům obecní úřad – zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí. Dotace v částce 1 513 786,40 Kč.

b) z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – 16_022/0004690-01 projekt s názvem ,,Cestou duhovou“ s reg. č. ,,CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004690. Určena pro MŠ Maršovice u Jablonce nad Nisou.

 

  
                   


 

Příští zastupitelstvo obce Maršovice se koná v úterý dne 13. 6.  2017 od 17:00 hodin v kanceláři OÚ.

            Ing. Petr Marx                            Jiří Ouhrabka

            místostarosta                             starosta

 

Každé zastupitelstvo obce je veřejně přístupné. Zápis k nahlédnutí v úřední dny na OÚ.

Vyvěšeno: 19. 5. 2017

Datum sejmutí: 4. 6. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět