Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní verze

mobilní verze webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je úterý, 20. 3. 2018, 18:11:45

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 14. 11. 2017 V 17:00 HODIN V KANCELÁŘI OÚ.

USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 14. 11. 2017 V 17:00 HODIN V KANCELÁŘI OÚ.


 

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E


 

B E R E N A V Ě D O M Í


 

Obecní knihovna Maršovice – požadavek na nákup knih na rok 2018

V částce 3 000,-Kč na obnovu knihovního fondu a prodloužení předplatného časopisu Venkov a styl.

žádost o povolení kácení – Frýbová Marie , ppč. 1186 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

Státní pozemkový úřad – seznam nepronajatých /nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR – příslušnost hospodaření má Státní pozemkový úřad.

Magistrát města Jablonec nad Nisou – odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče – Oznámení zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami – Prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod na ppč. 865/2, 867/6 v katastrálním území Maršovice u Jablonce nad Nisou.

- žádost o povolení přeložení obecního vodovodu v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou ppč. 870 a 875/2 a žádost o připojení budoucího RD na obecní vodovod na ppč. 870 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou .

Krajský úřad LK oznámení o zaslání – převodu finančních prostředků – Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR -Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v částce 93 938,- Kč.

Hasičský záchranný sbor LK – darovací smlouva - Radiostanice vozidlová BER-B RADIO LB UL DP4_2

Objednávka - malovaná mapa regionu Jablonecko.


 

S C H V A L U J E

- usn. č. 253 – program zastupitelstva obce Maršovice u Jablonce nad Nisou.

- usn. č. 254 – Rozpočtové opatření č.6/2017. Rozpočet nenavyšujeme měníme jen položky v rámci § a položek.

Příjmy : Ministerstvo vnitra HZS ČR účelová neinvestiční dotace v částce 93 938,- Kč.

Příloha rozpočtového opatření je nedílnou součástí zápisu.

- usn. č. 255 – žádost o zapůjčení kinosálu na VVH SDH Maršovice , která se koná v sobotu dne 9. 12. 2017.

- usn. č. 256 – zvýšení ceníku za svoz TDO pro rok 2018 . Ceník za svoz TDO pro rok 2018 přiložen k zápisu.

- usn. č.257 - zvýšení měsíční odměny pro členy zastupitelstva podle ,, Nařízení vlády , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů“. Příloha je součástí zápisu.

- usn. 258 - protokol o přezkoumání hospodaření obce Maršovice za rok 2017 na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., Odbor kontroly, KÚ LK. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Bez výhrad.

- usn. 259 - zimní údržbu v obci Maršovice - zůstává stejná firma tj. KZS s.r.o. Ceník zdražen na hodinových sazbách o 20,- Kč .

- usn. č. 260 - vykazovat energetickou úsporu v rámci dotací z Evropské unie . Energetický management na základě podmínek poskytovatele dotace je žadatel povinen vést po celou dobu udržitelnosti projektu tzn. 5 let. EM je na základě metodického návodu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 – 2020  žadatel povinen zavést (nejpozději) v průběhu realizace projektu.  Pro jednu budovu za jednorázový poplatek 19 900 Kč bez DPH . Cena včetně poskytnutí školení uživatelů .

Příští zastupitelstvo obce Maršovice se koná v úterý 12.12. 2017 od 16:00 hodin v kanceláři OÚ.

Ing. Petr Marx Jiří Ouhrabka

místostarosta starosta


 

Každé zastupitelstvo obce Maršovice je veřejně přístupné. Zápis k nahlédnutí v úřední dny na OÚ.

Vyvěšeno: 23. 11. 2017

Datum sejmutí: 9. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět