Navigace

Obsah


Obecní úřad

Kontakt

Adresa

Maršovice 52
468 01 Jablonec nad Nisou 8Telefon

483 302 009 - Mariana Luková  - účetní
483 302 009 - Jiří Ouhrabka - starostaEmail

ou-marsovice@volny.cz

ROUŠKY a jejich distribuce

Chybí Vám rouška? Od 25. března je možné vyzvednout si roušky ve vestibulu OÚ, kde byl „vysazen“ strom ROUŠKOVNÍK. Přístup k němu bude vždy v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 16.00 hodin. 

Starší občané mohou o roušky také požádat na telefonním čísle 483 302 009,  nebo na mailové adrese ou-marsovice@volny.cz

a budou jim doručeny přímo do místa bydliště, do schránky.

 

Děkuji všem, kdo se zapojili do šití roušek. Pokud můžete další roušky obci nabídnout, napište na mail lada.balatkova@seznam.cz nebo  ou-marsovice@volny.cz  nebo zavolejte na tel 483302009. Rozhodně je o ně stále zájem.

 

Vzhledem k začínající výrobě nanofiltrů do textilních roušek s kapsou dáváme na web instrukční video, jak by rouška pro nanofiltr měla vypadat. Je předpoklad, že během nějaké doby budou filtry k disposici.

https://www.youtube.com/watch?v=bNG9yHvsVwI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3k-cZ6txUoxb3sGSn8cd4L5ggMNWuus6OipEcLRA7MqaFfHqAD2LUKG48

 

 

 

Strom rouškovník

6 X o látkových rouškách:  Informace jak zacházet s rouškami

 

 

Souhrnné informace k řešení šíření koronaviru, včetně všech doposud přijetých opatření.

 

Souhrnné informace k řešení šíření koronaviru, včetně všech doposud přijetých opatření.

 

    Žádám všechny šikovné švadlenky, aby začaly šít textilní ochranné roušky. Ty se použijí pro naše nejstarší občany. Roušky prosím doneste přímo na obecní úřad. Je nutné zatelefonovat na číslo 483 302 009 nebo 724 181 532, aby si je od Vás přišel někdo z úřadu osobně vyzvednout.

 

                                   Předem moc děkuji. Jiří Ouhrabka

Návod jak na to :-)

  Informace z  Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou týkající se zajištění pomoci osobám starším, osamělým a chronicky nemocným prostřednictvím dobrovolníků.

ZAJIŠTĚNÍ POMOCI OSOBÁM STARŠÍM, OSAMĚLÝM A  CHRONICKY NEMOCNÝM

 • ZAJISTÍME nákup potravin, drogerie, krmení
 • VYZVEDNEME Vaše léky,
 • POMŮŽEME Vám zařídit e-recept, vyvenčit psa
 • PŘIPRAVÍME Vám Vaše pravidelné léky

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

POKUD NEMÁTE MOŽNOST TYTO VĚCI ŘEŠIT,
MY VÁM S TÍM POMŮŽEME


Služba je zajištěna v době od

pondělí do pátku, od 8:00 do 18:00 hodin

 

Telefonní čísla dispečinku:

602 503 705

601 386 447


Tato služba je v rámci nouzového režimu ČR poskytována bez úplaty, každý dobrovolník bude označen a předem budete znát jeho jméno. Nepodceňujeme situaci, chráníme tím Vás.

 

Pokud chcete pomoci, jako dobrovolník v této službě registrujte se on-line

www.mestojablonec.cz  nebo www.cck-jablonec.cz

 

 

Informace v souvislosti  s výskytem KORONAVIRU a  doporučení  !!!!!!

Aktualizace 18.3.2020

Nová mobilní aplikace, kterou nabízí ministerstvo zdravotnictví :  https://koronavirus.mzcr.cz/digitalni-karta-covid19/

 

ČEZ - dočasně přerušuje provoz ,, Zákaznických center a kontaktních míst".

Vyřiďte požadavky on-line z bezpečí svého domova

Potřebujete nahlásit samoodečet, změnit výši záloh, zaplatit vyúčtování nebo třeba změnit kontaktní údaje?

Webová aplikace ČEZ ON-LINE

V ČEZ ON-LINE kromě zadávání požadavků najdete i svá vyúčtování a platby, zkrátka vše, co souvisí s Vaším odběrným místem.

Přeji, ať vše společně zvládneme ve zdraví a co největším klidu.

S přátelským pozdravem

 

Tomáš Kadlec
generální ředitel ČEZ Prodej, a.s.

 

 

 

Aktualizace 17.3.2020

Vážení občané

Žádám Vás zdvořile, abyste zajistili informace pro veřejnost, a to nejlépe rozhlasem nebo jakýmkoliv informačním prostředkem, který máte k dispozici, o důrazném doporučení nošení roušek a ústenek mimo vaše domovy, všude tam, kde se pohybuje více osob, tedy zejména v obchodech či dopravních prostředích.

Dnes na jednání Krizového štábu LK doporučím zavedení zákazu pohybu osob ve veřejných prostorách, veřejné dopravě a na dalších místech BEZ zakrytí úst a dýchacích cest, byť jen provizorními ochrannými prostředky.

Na zajištění certifikovaných ochranných pomůcek intenzivně pracujeme, pochopte, prosím, že jsou v tuto chvíli prioritně určena pro zdravotnická zařízení, ústavy sociálních služeb a další nejvíce ohrožené skupiny obyvatel.

                                                                                                                                                             Martin Půta       
                                                                                                                                                  hejtman Libereckého kraje

 

Aktualizováno 16.3.2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

 

Vláda vyhlásila na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky.  Nouzový  stav začal platit od 13.3.2020 od  14:00 hod.

Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel.

Další informace je  možné získat  na stránkách obce Maršovice v hlavní  záložce - ,, Pomoc v ohrožení" nebo na stánkách KRAJSKÉ  HYGIENICKÉ STANICE LIBEREC  https://www.khslbc.cz/ , MINISTERSTVA VNITRA  https://www.mvcr.cz/  a  Ministerstva  zdravotnictví.

 

 • Zdravotní záchranná služba vyzývá občany, kteří budou potřebovat jejich pomoc, aby při komunikaci s operátorem sdělili, zda jsou v karanténě. ZZS přijme k výjezdu adekvátní opatření. Sníží se riziko nakažení zdravotnického personálu !!!
 • V souvislosti s koronavirem byla zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212. Zatím je ve zkušebním provozu.

  Linky 155 a 112 mají lidé nadále využívat jen v případě ohrožení života a zdraví.

 • Nemocnice Jablonec nad Nisou přijímá nová opatření – viz stránky nemocnice: https://www.nemjbc.cz/
 • Magistrát města Jablonec upravuje chod úřadu – podrobnosti uvedeny na stránkách města.Chod úřadu bude omezen na individuální kontakt s klienty
 • Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
 •  

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

  Vážení  rodiče,díky vzniklé situaci   a rozhodnutí  ORP Jablonec n. Nisou   o  uzavření  Mateřských škol  jsem došel k rozhodnutí  uzavření  naší Materské školky a to od 16.3.2020 do odvolání.   Toto  opatření  zavedeme jen na nejnutnější  dobu.

Tímto se omlouvám  za vzniklé komplikace a děkuji  za pochopení.
 

Jak se chránit

• dodržujte preventivní opatření
• omezte pochůzky
• nechoďte do uzavřených prostor, kde je větší množství lidí
• udržujte větší odstupy
• nestýkejte se s nemocnými
• dodržujte základní hygienické návyky
• myjte si často ruce
• používejte papírové kapesníky
• jezte dostatek čerstvého ovoce a zeleniny
• nejezděte do zahraničí

Co dělat, když:

• pokud pociťujete příznaky jakéhokoli virového onemocnění - nechoďte v žádném případě ke svému lékaři, na pohotovost ani do nemocnice
• spojte se se svým praktickým lékařem a proberte s ním další postup
• odpočívejte doma, pijte hodně tekutin, vůbec nevycházejte

                                                     

Leták- informace z KHS LK

Co dělat, pokud cestujete z oblastí nákazy

Tisková zpáva - Libercký kraj

Info pro rodiče- ČSSZ - vznik nároku na ošetřovné

 

                                                                                                                                                                          Jiří  Ouhrabka                                                                                                                                                                      starosta obce Maršovice

 

 Česká pošta, s.p. , 466 01 Jablonec nad Nisou 1
z reakce na vzniklou situaci budou od 19.3.2020  změněny na  poště Jablonec nad Nisou 8 Hodiny pro veřejnost.
Dopoledne budou hodiny pro seniory   nad 65 let od 08:00 - 09:00,  ostaní osoby mají vyhrazeno od 9:00 do 12:00  a odpoledne budou hodiny pro veřejnost 14:00 - 16:00.

                                                                                                                                         

 Radka Tomíčková vedoucí oddělení pošta Jablonec nad Nisou 1
 tel: +420 954 340 735 

O Z N Á M E N Í

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – ÚPLNÉ ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

 

Starosta obce Maršovice v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými Vládou České republiky z důvodu nemožnosti zajistit dostatečné hygienické podmínky pro bezpečný pohyb veřejnosti v budově Obecního úřadu obce Maršovice, rozhodl dne 16. března 2020

 

o dočasném omezení provozu úřadu spočívajícím v úplném zrušení úředních hodin.

Veškerá podání lze podat pouze dálkově, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datové schránky nebo elektronicky.

 

Žádáme všechny občany, kteří ještě neuhradili poplatky  za kontejner a psa, aby tak učinili výhradně bankovním převodem.

Č. účtu: 4421451/0100 , VS-  číslo domu.

Telefonický a e-mailový kontakt s úřadem obce Maršovice zůstává zachován.

Pevná linka: 483 302 009

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. března 2020 v 8.00 hodin a je prozatím účinné do 24. března 2020 v  8.00 hodin.

 

 

V Maršovicích dne 16. března 2020

 

 

Jiří Ouhrabka – starosta obce

V pondělí 2. března 2020 začne rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn, řidiči musí počítat s omezením !!!!

 

Tato přestavba je plánována na několik etap, zde je krátká zpráva o etapě 0. a 1.

0. etapa od 2. března 2020 do 29. března 2020 – komunikace I/35 bude v úseku od vodárny po Jeřmanice průjezdná v obou směrech jedním jízdním pruhem. Sjezd i nájezd z Jablonce nad Nisou bude plně zachován.
 

1. etapa od 30. března 2020 do 30. listopadu 2020 – komunikace I/35 bude v úseku od vodárny po Jeřmanice ve směru na Liberec průjezdná ve dvou jízdních pruzích, ve směru na Prahu bude v provozu jeden jízdní pruh. Sjezd i nájezd z/do Jablonce nad Nisou na I/65 bude zcela uzavřen, a to až do úplného ukončení realizace, tedy do července 2022.

V této souvislosti bude také omezení na cyklostezce 14B na Jeřmanice. Směrem z Hodkovic nad Mohelkou bude možné cyklostezku využít pouze k vodárně, dále bude cyklostezka neprůjezdná po dobru rekonstrukce křižovatky.

 

 

 

Rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky státních silnic I/35 a I/65 Rádelský mlýn začne v pondělí 2. března 2020. Krajský úřad Libereckého kraje prozatím povolil měsíční částečnou uzavírku silnice I/35. S omezením na hlavním silničním tahu z Liberce na Prahu musí řidiči počítat od pondělí 2. do neděle 29. března letošního roku. Omezený bude úsek mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi nad Mohelkou. Doprava pro každý směr povede v jednom jízdním pruhu. O druhé žádosti ve věci úplného uzavření silnice I/65 v prostoru mimoúrovňové křižovatky rozhodne krajský úřad začátkem března.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zahájí dlouho očekávanou rekonstrukci křižovatky státních silnic I. třídy na Rádelském mlýně. „Jedná se o přestavbu křižovatky státních silnic I/35 a I/65, jejímž účelem je zlepšit její dopravně technický i stavební stav. Denně tudy v obou směrech projede bezmála 33 tisíc vozidel. Rekonstrukce přinese úlevu všem řidičům, protože se nebudou muset obávat o svoji bezpečnost,“ uvedl Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Během stavby dojde k odstranění technických nedostatků a kolizních míst. Křižovatka je nyní v sevřeném prostoru údolí řeky Mohelky, které je ohraničeno strmými svahy. V současné podobě vykazuje mimoúrovňová křižovatka značné vady. Nově navržené řešení změní tuto křižovatku na tzv. rozštěpovou se třemi výškovými úrovněmi.

Krajský úřad Libereckého kraje, z pozice silničního správního úřadu, vydal rozhodnutí na základě žádosti firmy, která rekonstrukci provede. Toto rozhodnutí povoluje částečnou uzavírku silnice I/35 v úseku Liberec–Turnov. Částečná uzavírka provozu silnice I. třídy číslo 35 bude od pondělí 2. března a potrvá do neděle 29. března. Doprava v každém směru jízdy bude vedena v jednom jízdním pruhu. Po celý březen nebude omezena doprava na silnici I. třídy číslo 65 ve směru na Jablonec nad Nisou. Stavební firma dále požádala o úplnou uzavírku silnice I/65 v prostoru mimoúrovňové křižovatky. „Žádost s termínem od 30. března 2020 do 2. července roku 2022 je momentálně posuzována ve správním řízení. Předpokládáme, že rozhodnutí vydáme v prvním březnovém týdnu letošního roku. V současné době podrobně posuzujeme termín úplné uzavírky. Všechny řidiče mohu ubezpečit, že ji povolíme jen na nezbytně nutnou dobu,“ uzavřel Čáp.