Navigace

Obsah


Obecní úřad

Kontakt

Adresa

Maršovice 52
468 01 Jablonec nad Nisou 8Telefon

483 302 009 - Marie Říhová - účetní
483 302 009 - Jiří Ouhrabka - starostaEmail

ou-marsovice@volny.cz

Setkání  seniorů
24.října proběhlo v Malém sále OÚ Sváteční dopoledne, pořádané k Mezinárodnímu dni seniorů.
Akce, které se zúčastnilo 33 našich občanů, trvala tři hodiny a byla rozdělena na čtyři části.
Paní doktorka Lubasová z jablonecké nemocnice přednesla méně známé informace o složení stravy z pohledu metabolismu tuků a zodpověděla i několik dotazů. Následovala přednáška inženýra Svobody z Nadačního fondu Lepší senior, která byla poněkud delší, než se plánovalo, ale i tak byla zajímavá. Samotným vrcholem bylo pěvecké vystoupení souboru Izerína, pod vedením pana Hampachera, z Centra sociálních služeb z Jablonce nad  Nisou. Na úplný závěr přiblížil pan starosta Ouhrabka projekt Seniorská obálka.
Celé dopoledne proběhlo v příjemné náladě, došlo k osobním setkáním, byl prostor k popovídání si mezi sousedy. Každý účastník si domů odnesl malou pozornost a Seniorskou obálku (možnost vyzvednout i na OÚ) a níže přikládáme recept na vánoční cukroví, který slíbila MUDr.Lubasová.
Všem děkujeme a za účast a těšíme se na další setkání.
Dík patří také všem, kteří se podíleli na zajištění občerstvení a technické organizaci.
Nejbližší akce: 16.11. 2019 Andělské keramické tvoření (knihovna Maršovice), 29.11.2019 Rozsvícení vánočního stromečku.
 

ANDĚLSKÉ  KERAMICKÉ  TVOŘENÍ

Andělskkeramické  tvoření   v místní  knihovně

 

Jaroslav a Jaroslava Švástovi Vás srdečně zvou na výstavu k nedožitým 95.narozeninám

Jiřího Wintera - Neprakty

 

Pozvánka na výstavu Jiří Winter- Neprakta

Upozornění  na   plánovanou   odstávku   distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  

Maršovice - Čížkovice

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Maršovice, které se bude konat dne:

28.11.2018 (07:30 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060677173

Maršovice

60123126204parc. č. 1094

Upozornění

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.                                                                    ČEZ Distribuce, a. s

 

 

 

KONDIČNÍ  CVIČENÍ  NEJEN PRO  ŽENY

cvičení