Navigace

Obsah

V  na konci  dubna 2019 jsem se dozvěděli  o  získání  dotace na kompostéry pro  občany Maršovic a Čížkovic. O  tuto dotaci  jsme žádali  přes  Mikroregionu Jizerské  horya  proběhlo výběrové  řízení  na dodavatele kompostérů.

Dne 27.9.2019 kompostéry přivezla spediční  služba. Pak už  bylo  věe na nás, aby jsem zajistili   složení   135 kompostérů a následovně rozdání mezi žadatelé.

vykládkavydávánípapírování

 


Na místní komunikaci spojující  Čížkovice - Maršovice - Krásná, byl vybudován  zpomalovací  retardér. Z  důvodu  zabezpečení  bezpečnosti  chodců, cyklistů a zpomalení vozidel bylo  nutné  původní  retardér  zaměnit  za pevně zabudovaný retardér.

retardér Čížkovice

 


 

 V průběhu  léta jsem nechali  zrekonstruhovat   křížek, ketrý  se nachází na křižovatce místních  komunikací  u firmy Elektro- Import čp 53. V příštím roce 2020 plánujeme opravu  křížku  u  dmu  čp. 72.

Křížek u EIM před renovací   Křížek po  rekonstrukci

 


Od srpna 2019 jsou  umístěny  v naší  obci  dva kontejnery  na zpětný  odběr  rostliných  olejů. Použité oleje je  nutné  do kontejnerů odevzdán   v uzavíratelných plastových obalech nejlépe v PET lahvích a řádně uzavřené!!!

Do nádob nelze odkládat motorové oleje nebo  jiný  odpad !!!!!

Kontejnery jsou  umístěny na sběrných místech a to  u  hasičské  zbrojnice a  dolním parkovišti u  kontejnerů na tříděný  odpad.

 

nádoby na  kuchyňské  olej  a tuky


V květnu  2019 bylo  v dolní části  Maršovice  na odbočce k Dalešicům  dokončeno sběrné  místo na tříděný  odpad. Zde je možné  odkládat do připravených kontejnerů PET lahve, papír a sklo bílé  i  barevné.

před  realizací příprava nové kontejnerové m stání - odbočka k Dalešicím

 


Dne 3.12.2018 byl  přivezen VÁNOČNÍ  STROM, který rostl mezi  hasičskou  zbrojnicí  a domem č.p.6 na Maršovicích.  Vše proběhlo  bez  bez  problému  díky firmě K.Z.S. s.r.o., která  provedla pokácení  i přepravu  k obecnímu  úřadu,  kde je  strom  umísten a  připraven pro ozdobení.

 

  strom 1strom2strom3

strom6


17.listopadu 2018 byla slavnostně  předána nová cisternová  automobilová  stříkačka na podvozku VOLVO a s nástavbou od firmy KOBIT s.r.o.. Celková  cena tohoto  vozu  činí  6 190 360 Kč. Z  financováním  pomohl Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů, další milion přidal Liberecký kraj a zbytek části  z  rozpočtu obce Maršovice.

cascascas

ascascas

ccascas

cascasxas

 

 

 


V polovině září došlo  k rekonstrukci  místní komunikace 736/2. Došlo k úpravám části komunikace,  položení asfaltobetonové směsi a vybudování  retardéru k  zlepšení  bezpečnosti na této komunikace. Celkové  náklady na tuto rekonstrukci  se vyšplhali  na částku  1 600 000 Kč, kdy  částkou 300 000 Kč přispěl LIberecký kraj z  dotačního titulu ,, Program obnovy venkova" .

    Mikulecká 1Mikulecka 2Mikulecká 6Mikulecká 3Mikulecká 4Mikulecká 5


Výměna  mapy u  obecního  úřadu.

 

Nová mapa


Hurá, získali  jsme dotaci   na dětské  hřiště a postupně se provádějí  terénní  úpravy se zaměřením  na umístění  dle projektové  dokumentace. Z  důvodu  snížení  nákladů  na vybudování řešíme   montáž  a vše,  co je v našich silách, svépomocí pod dozorem šéfa montáže.  Prvky jsou umístěny a ted ještě tak měsíc na řádné vytvrdnutí betonu a zahradnické úpravy. Předpokládané  otevření  plánujeme na začátek srpna 2018.

 

materialpripravabagr

montazpokustonzasada

pohledkontrola

 

Teď už jen musíme počkat  na lana do lanového  centra, a vše doupravit v rámci teréních úprav a oplocení.


V rozpočtu  naší  obce na rok 2018 byla vyčleněna částka na renovaci parket  velkého  sálu. V  polovině června  po  výběrovém řízení  na dodavatele, se zahájily práce  na velkém sále. Broušení  a lakování parket firma zvládla během necelých 14  dní.

před  průběhhotovo

 


Začátkem nového   roku 2018 bylo  rozhodnuto, že vyměníme podlahovou  krytinu   s regály na knihy v obecní  knihovně. Původní  zátěžový    koberec jsme vyměnili   za  plovouci  podlahu a nové  regály rozmístili  kolem zdí, aby se získalo  více prostoru pro knihy, tak  i  k snažšímu  výběru  knih našimi  čtenáři.

knihovna 1knihovna 2

knihovna 3knihovna 4  

 


V průběhu listopadu  jsme dořešili vyměnu  kuchyňské  linky v naší  mateřské  školce. Díky vstřístnosti  firmy, která  provádělá  výrobu  a montáž a samozřejmě pochopení  rodičů jsme naplánovali  demontáž  staré  kuch.linky a  následně montáž nové  kuch.linky na 16.11. - 19-11.2017. Výsledek můžete posoudit  sami.

kuchyn 1kuchyn2      kuchyn3

 


Nastávavají přípravy pro  multifunkční  a dětské  hřiště. Žádost na multifunkční  hřiště  je podaná  a na dětské  hřiště se  zpracovává. V současné  době dochází k vykácení  části  pozemků, určené na výstavbu dětského hřiště. Z  bezpečnostních  důvodů a na doporučení  odboru  životního prostředí JBC byl také odstraněn smrk, který rostl před budovou kabin. Strom byl  zasažen bleskem  a napaden dřevokaznou  houbou. Dále se dělají přípravy na odvodnění.

hriste odvodnění

 


Z důvodu  havarijního  stavu místních   komunikací  mezi  obcemi  Maršovice a Čížkovice se provádí  pokládka asfaltového koberce. Jako  bezpečnostní prvky  jsme zvolili  na propojce  zábrany z betonových prvků - citybloků (prozatímně z betonových trubek)  a na navazující komunikaci okolo dětského  hřiště  směr Čížkovice  dva nájezdové  zpomalovací  retardéry.

propojka  původní stav cesty     cesta


Během školních  prázdnin došlo  k rekonstrukci  autobusové  zastávky Maršovice - horní ves.

Zastávka Maršovice horní ves.


Pro naši jednotku hasičů  jsme zakoupili  a předali 4 kusy zásahových oděvů DEVA, 7 kusů výstražných vest,  přetlakový ventilátor a vyváděcí masku únikovou v celkové hodnotě 86 468,-Kč z toho dotace z KÚ LK  v hodnotě 40 282,-Kč  - program č.  1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí LK.

Zásahový oblek       vesta       přetlakový ventilátor


V prostorách fotbalových kabin  byly  nainstalovány dva  nové  elektrické boilery a nová kuchyňská linka.

kuchyň linkanová kuchyňkaboilery

 


V průběhu  školních  prázdnin došlo v  kuchyni  mateřské  školky  k montáži odsávacího zařízení a tím i započala příprava na kompletní  rekonstrukci kuchyňského  vybavení včetně spotřebičů.

elektroinstalaceodsávání odsávání v kompletu


Na přelomu roku  2016-17 se nám podařilo  po  dlouhých  jednáních odkoupit ostudu  v naší obci  a to  bývalou  Mariánskou  hospodu (objekt nad hasičárnou) a následně začalo  odstraňování  - demolice zbytků stavby a poté vyrovnání  terénu. Zatím nemáme  žádný  záměr s tímto  upraveným pozemkem.

stav k 3.2017Mariánská hospodaplocha