Navigace

Obsah

Mimořádné události

Mimořádnou událostí jsou takové činnosti člověka, přírodní vlivy a také havárie, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Ve správním obvodu města Jablonec nad Nisou to mohou být:

Úkoly samosprávy, Integrovaný záchranný systém

(ve smyslu ustanovení zák. č. 239/2000 Sb., č.240/2000 Sb.,č. 320/2002 Sb.)
Připravenost na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací zajišťují ve správním obvodu obce s rozšířenou působností městský úřad, na území měst a obcí městské (obecní) úřady v součinnosti se základními a ostatními složkami IZS.

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou - obce s rozšířenou působností (ORP):

Magistrát, městský (obecní) úřad: organizuje přípravu města (obce) na mimořádné události (opatření a jejich zajištění jsou rozpracována v havarijních plánech měst a obcí)

Primátor, starosta města, obce: