Navigace

Obsah

Policie České republiky

Krajské ředitelství PČR libereckého kraje

Územní odbor Jablonec nad Nisou

Obvodní oddělení Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

 

PREVENCE – ZABEZPEČENÍ REKREAČNÍCH CHAT A RODINNÝCH DOMŮ

 

 

Jak zabránit vloupání do rekreační chaty či rodinného domu

Rekreační chaty lákají zloděje celoročně už jen proto, že bývají obývány pouze o víkendech. Ovšem řada takových chat je navíc obývána pouze od jara do podzimu a to proto, že jsou situovány na odlehlých místech v zimě těžko pro jejich majitele dostupných.

 

Toho využívají zloději k páchání trestné činnosti a svým jednáním tak majitelům rekreačních chat způsobují škody nejen na odcizených věcech, ale i na poškození zařízení.

 

ZPŮSOBY VNIKNUTÍ NEJEN DO REKREAČNÍCH CHAT, ALE I RODINNÝCH DOMŮ

 

Nejčastějšími způsoby vniknutí do objektů je například rozbití skleněné výplně okna, vypáčení okna nebo dveří či rozlomení zámku ve dveřích. Při vyšetřování této trestné činnosti také občas zjišťujeme, že sami majitelé nechávají v dostupnosti kolem chat různé druhy páčidel, nářadí a také žebříky. Z toho vyplývá jednoduché bezpečnostní opatření – nenechávat v okolí rekreační chaty či rodinného domu nic, co by mohlo pachateli usnadnit vloupání.


Prvotním úkolem a povinností každého občana je zabezpečit si svůj majetek


 

Pod EZS je možné si představit například:

 

Je možné, aby jste riziko ztráty majetku částečně eliminovali sami?

 

Ano, nejjednodušší způsob bez vynaložení finančních prostředků je začít u toho, co může každý z Vás ovlivnit, korigovat své jednání:

 

- při odjezdu z RCH nebo odchodu z RD vždy pečlivě uzamknout dveře na dva západy,

- nepřechovávat v RCH nebo RD větší množství peněz v hotovosti, šperky a jiné cennosti,

- udržovat dobré vztahy se sousedy, všímat si podezřelých, neznámých lidí v blízkosti svého

obydlí, psát si podezřelé RZ aut a jejich typ, barvu a kolik tam bylo osob, případně ihned volat na

linku 158

- nechlubit se svými majetkovými poměry,

- dovolit vstup do RCH nebo RD jen osobám, kterým důvěřujete,

- vyplatí se dobré osvětlení a přehlednost prostorů (chodby, chodníky, nejbližší okolí obydlí),

- neotvírejte, pokud se nepřesvědčíte, kdo je za dveřmi,

- pokud opouštíte svůj příbytek na delší dobu, zajistěte si nepravidelné kontroly RCH nebo RD

pomocí sousedů či příbuzných

- pro případ, že se vám přesto vykradení nevyhne, pořiďte si předem seznam či fotodokumentaci

cennějších věcí (typ, výrobní číslo, účty apod.) ve vazbě na pojistné podmínky pojišťovny.


Správně vybrané a instalované mechanické zábranné prostředky a EZS (s patřičnými atesty) vám mimo zajištění majetku přinesou i větší pocit bezpečí. Vhodně investované finanční prostředky, vztažené k míře ohrožení vašeho majetku a správně uzavřená pojistná smlouva s některým z pojišťovacích subjektů na našem trhu, podstatně sníží rizika ztráty majetku.


 

Vysvětlivky : RCH - rekreační chaty

RD - rodinné domy

EZS - elektronické zabezpečovací zařízení


 


 

Vypracoval : npor. Mgr. Bc. Jiří Bursa

Vedoucí obvodního oddělení Rychnov u Jablonce n. N.