Navigace

Obsah

Zpět

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 11.11.2019 OD 17:00 HODIN V KANCELÁŘI OÚ.

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 11.11.2019 OD 17:00 HODIN V KANCELÁŘI OÚ.

 

Z A  S T  U  P  I  T  E  L  S T  V O       O  B  C  E

 

B  E  R  E    N  A    V Ě  D  O  M  Í

 

 – DSO Mikroregion Jizerské hory – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022. Výhled je plánován schodkový a je financován z prostředků min. let.

– DSO Mikroregion Jizerské hory – návrh rozpočtu na rok 2020

- žádost o povolení kácení ppč.1172 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

 - Magistrát  města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, oddělení ŽP a Státní památkové péče –Rozhodnutí – podle ustanovení § 5 odst. 6 zákona o ochraně přírody, povoluje odlov geograficky nepůvodního druhu kočkovité šelmy.

 – Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, stavební úřad - Územní souhlas – s umístěním stavby – vodovodní přípojka k RD č.p. 27 Maršovice na ppč. 901/6, ppč. 901/2 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

–  dodání geometrického plánu k odprodeji části obecního pozemku 210/9 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou a žádost o vypracování kupní smlouvy.

 – Městská policie Jablonec nad Nisou – plnění veřejnoprávní smlouvy č. 558-2017-MP za měsíc říjen 2019 – celkem 28 přestupků.

 – Severočeské komunální služby s.r.o., - pozvánka na tradiční setkání 14.11.2019 v Lomnici nad Popelkou.

– Statutární město Jablonec nad Nisou – schvaluje Dodatky veřejnoprávních smluv – usn. RM/499/2019. Maršovice –VPS č. 491-2009-OS/Ř. – KÚ odbor dopravy, spojení s nepřetržitou službou v zimní sezoně.

- ČEZ - odstávka elektrické energie 28.11.2019 od 7:30 – 14:30. P starosta zařídí informovanost občanům.

– KÚ odbor dopravy, spojení s nepřetržitou službou v zimní sezoně 2019/2020.

 

 

 

S CH  V A  L  U  J  E

-usn. č. 80 - Program zastupitelstva obce Maršovice.

-usn. č. 81 - Rozpočtové opatření č.6/2019 spočívá ve snížení příjmů a výdajů v rozpočtu :                                                               

  •  

             výdaje                  -   910 708,-Kč.

            financování            729 019,-Kč.

Příloha rozpočtového opatření je nedílnou součástí zápisu.

-usn. č. 82- Výběrové řízení na prodej malotraktoru YUKON W5000.  Přišla jedna nabídka.  ZO požadují lhůtu 7 dní na platbu na účet obce Maršovice u Jablonce nad Nisou v celé výši. Vypracovat kupní smlouvu a předat traktor, až po převedení peněz na účet.

-usn. č. 83 - Rozpočtové provizorium. Je stanoveno do doby, než bude zpracován rozpočet na rok 2020. K použití je 1/12 rozpočtu r. 2019 tj. 750 000,-Kč/měsíc ze schváleného rozpočtu 9 000 000,-Kč (výdaje).

 Pravidla hospodaření v době rozpočtového provizoria jsou přiložena.

-usn. č. 84 - žádost firmy DIMATEX o pronájem kontejneru ( oblečení, látky)  zdarma.

-usn.č. 85 - zrušení obecní restaurace a předělání stávajících prostor na kanceláře OÚ. Místo stávajících kanceláří vytvořit byt.

 

 

Příští zastupitelstvo obce Maršovice se koná v pondělí 16.12.2019 od 17:00 hodin v kanceláři OÚ.

              Ing. Petr Marx             Jiří Ouhrabka

             místostarosta                starosta       

Každé ZO Maršovice je veřejně přístupné. Kompletní zápis k nahlédnutí v úřední dny v kanceláři OÚ.

 

 

Vyvěšeno: 19. 11. 2019

Datum sejmutí: 5. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět