Menu
Obec Maršovice
Maršoviceokr. Jablonec nad Nisou
Webové stránky se upravují

Současné dění v obci


 

relaxační kurz 28.5.22)

 


V  na konci  dubna 2019 jsem se dozvěděli  o  získání  dotace na kompostéry pro  občany Maršovic a Čížkovic. O  tuto dotaci  jsme žádali  přes  Mikroregionu Jizerské  hory a  proběhlo výběrové  řízení  na dodavatele kompostérů.

Dne 27.9.2019 kompostéry přivezla spediční  služba. Pak už  bylo  vše na nás, aby jsem zajistili   složení   135 kompostérů a následovně rozdání mezi žadatelé.

vykládkavydávánípapírování

 


Na místní komunikaci spojující  Čížkovice - Maršovice - Krásná, byl vybudován  zpomalovací  retardér. Z  důvodu  zabezpečení  bezpečnosti  chodců, cyklistů a zpomalení vozidel bylo  nutné  původní  retardér  zaměnit  za pevně zabudovaný retardér.

retardér Čížkovice

 


 

 V průběhu  léta jsem nechali  zrekonstruhovat   křížek, který  se nachází na křižovatce místních  komunikací  u firmy Elektro- Import čp 53. V příštím roce 2020 plánujeme opravu  křížku  u  dmu  čp. 72.

Křížek u EIM před renovací   Křížek po  rekonstrukci

 


Od srpna 2019 jsou  umístěny  v naší  obci  dva kontejnery  na zpětný  odběr  rostliných  olejů. Použité oleje je  nutné  do kontejnerů odevzdán   v uzavíratelných plastových obalech nejlépe v PET lahvích a řádně uzavřené!!!

Do nádob nelze odkládat motorové oleje nebo  jiný  odpad !!!!!

Kontejnery jsou  umístěny na sběrných místech a to  u  hasičské  zbrojnice a  dolním parkovišti u  kontejnerů na tříděný  odpad.

 

nádoby na  kuchyňské  olej  a tuky


V květnu  2019 bylo  v dolní části  Maršovice  na odbočce k Dalešicům  dokončeno sběrné  místo na tříděný  odpad. Zde je možné  odkládat do připravených kontejnerů PET lahve, papír a sklo bílé  i  barevné.

před  realizací příprava nové kontejnerové m stání - odbočka k Dalešicím

 


Dne 3.12.2018 byl  přivezen VÁNOČNÍ  STROM, který rostl mezi  hasičskou  zbrojnicí  a domem č.p.6 na Maršovicích.  Vše proběhlo  bez  bez  problému  díky firmě K.Z.S. s.r.o., která  provedla pokácení  i přepravu  k obecnímu  úřadu,  kde je  strom  umísten a  připraven pro ozdobení.

 

  strom 1strom2strom3

strom6


17.listopadu 2018 byla slavnostně  předána nová cisternová  automobilová  stříkačka na podvozku VOLVO a s nástavbou od firmy KOBIT s.r.o.. Celková  cena tohoto  vozu  činí  6 190 360 Kč. Z  financováním  pomohl Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů, další milion přidal Liberecký kraj a zbytek části  z  rozpočtu obce Maršovice.

cascascas

ascascas

ccascas

cascasxas

 

 

 


V polovině září došlo  k rekonstrukci  místní komunikace 736/2. Došlo k úpravám části komunikace,  položení asfaltobetonové směsi a vybudování  retardéru k  zlepšení  bezpečnosti na této komunikace. Celkové  náklady na tuto rekonstrukci  se vyšplhali  na částku  1 600 000 Kč, kdy  částkou 300 000 Kč přispěl LIberecký kraj z  dotačního titulu ,, Program obnovy venkova" .

    Mikulecká 1Mikulecka 2Mikulecká 6Mikulecká 3Mikulecká 4Mikulecká 5


Výměna  mapy u  obecního  úřadu.

 

Nová mapa


Hurá, získali  jsme dotaci   na dětské  hřiště a postupně se provádějí  terénní  úpravy se zaměřením  na umístění  dle projektové  dokumentace. Z  důvodu  snížení  nákladů  na vybudování řešíme   montáž  a vše,  co je v našich silách, svépomocí pod dozorem šéfa montáže.  Prvky jsou umístěny a ted ještě tak měsíc na řádné vytvrdnutí betonu a zahradnické úpravy. Předpokládané  otevření  plánujeme na začátek srpna 2018.

 

materialpripravabagr

montazpokustonzasada

pohledkontrola

 

Teď už jen musíme počkat  na lana do lanového  centra, a vše doupravit v rámci teréních úprav a oplocení.


V rozpočtu  naší  obce na rok 2018 byla vyčleněna částka na renovaci parket  velkého  sálu. V  polovině června  po  výběrovém řízení  na dodavatele, se zahájily práce  na velkém sále. Broušení  a lakování parket firma zvládla během necelých 14  dní.

před  průběhhotovo

 


Začátkem nového   roku 2018 bylo  rozhodnuto, že vyměníme podlahovou  krytinu   s regály na knihy v obecní  knihovně. Původní  zátěžový    koberec jsme vyměnili   za  plovouci  podlahu a nové  regály rozmístili  kolem zdí, aby se získalo  více prostoru pro knihy, tak  i  k snažšímu  výběru  knih našimi  čtenáři.

knihovna 1knihovna 2

knihovna 3knihovna 4  

 


V průběhu listopadu  jsme dořešili vyměnu  kuchyňské  linky v naší  mateřské  školce. Díky vstřístnosti  firmy, která  provádělá  výrobu  a montáž a samozřejmě pochopení  rodičů jsme naplánovali  demontáž  staré  kuch.linky a  následně montáž nové  kuch.linky na 16.11. - 19-11.2017. Výsledek můžete posoudit  sami.

kuchyn 1kuchyn2      kuchyn3

 


Nastávavají přípravy pro  multifunkční  a dětské  hřiště. Žádost na multifunkční  hřiště  je podaná  a na dětské  hřiště se  zpracovává. V současné  době dochází k vykácení  části  pozemků, určené na výstavbu dětského hřiště. Z  bezpečnostních  důvodů a na doporučení  odboru  životního prostředí JBC byl také odstraněn smrk, který rostl před budovou kabin. Strom byl  zasažen bleskem  a napaden dřevokaznou  houbou. Dále se dělají přípravy na odvodnění.

hriste odvodnění

 


Z důvodu  havarijního  stavu místních   komunikací  mezi  obcemi  Maršovice a Čížkovice se provádí  pokládka asfaltového koberce. Jako  bezpečnostní prvky  jsme zvolili  na propojce  zábrany z betonových prvků - citybloků (prozatímně z betonových trubek)  a na navazující komunikaci okolo dětského  hřiště  směr Čížkovice  dva nájezdové  zpomalovací  retardéry.

propojka  původní stav cesty     cesta


Během školních  prázdnin došlo  k rekonstrukci  autobusové  zastávky Maršovice - horní ves.

Zastávka Maršovice horní ves.


Pro naši jednotku hasičů  jsme zakoupili  a předali 4 kusy zásahových oděvů DEVA, 7 kusů výstražných vest,  přetlakový ventilátor a vyváděcí masku únikovou v celkové hodnotě 86 468,-Kč z toho dotace z KÚ LK  v hodnotě 40 282,-Kč  - program č.  1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí LK.

Zásahový oblek       vesta       přetlakový ventilátor


V prostorách fotbalových kabin  byly  nainstalovány dva  nové  elektrické boilery a nová kuchyňská linka.

kuchyň linkanová kuchyňkaboilery

 


V průběhu  školních  prázdnin došlo v  kuchyni  mateřské  školky  k montáži odsávacího zařízení a tím i započala příprava na kompletní  rekonstrukci kuchyňského  vybavení včetně spotřebičů.

elektroinstalaceodsávání odsávání v kompletu


Na přelomu roku  2016-17 se nám podařilo  po  dlouhých  jednáních odkoupit ostudu  v naší obci  a to  bývalou  Mariánskou  hospodu (objekt nad hasičárnou) a následně začalo  odstraňování  - demolice zbytků stavby a poté vyrovnání  terénu. Zatím nemáme  žádný  záměr s tímto  upraveným pozemkem.

stav k 3.2017Mariánská hospodaplocha


nahoru