Menu
Obec Maršovice
Maršoviceokr. Jablonec nad Nisou
Webové stránky se upravují

Zpravodaj 2006

ZPRAVODAJ  KVĚTEN  2006

Vážení a milí spoluobčané !

  

Po roce opět vychází náš zpravodaj, ve kterém Vás ve zkratce seznámíme s novinkami v obci.

 

Nejdříve Vám všem přeji po dlouhé, předlouhé zimě, hodně elánu, zdraví, užívejte si jarní přírody a následně léta, které doufám bude takové jaké si všichni přejeme, abychom načerpali nové síly na zimní období.

 

 Začnu rozpočtem na rok 2006:

Rozpočet na rok 2006 byl vyvěšen na úřední desce a přiblížím Vám hlavní akce:

-budova OÚ:oprava fasády (jižní a západní strana), nátěr oken v celé budově, úpravy chodeb- požádáno POV o dotaci, ale zatím nám není známo, zda jsme uspěli.

 

 

-                           oprava MK u p. Šilhána, vybudování MK pod čp. 100 k novým RD,

 

 

-                                    opravy čekáren autobusových zastávek (požádáno o dotaci, ale neuspěli jsme)

 

 

-                                    vybudování hlavní kanalizační stoky pro stávající RD (pod p. Tlučhořem-)

 

 

-                                    oprava střechy na hasičské zbrojnici

 

 

-                                    údržba budovy MŠ a příspěvek na chod MŠ

 

 

-                                    platba za děti, které dochází do ZŠ

 

 

-                                    úprava okolí pomníku obětem 1. světové války na parčík (ti starší si jistě pamatují. kde si hráli) a usazení pomníku, který stával před čp. 115 

 

 

-                                    zajištění provozu obce a  sboru dobrovolných hasičů-výjezdového družstva

 

 

Po již zpracovaném a schváleném rozpočtu obce přišel v březnu TJ Sokol s požadavkem 400 tis.Kč (a v květnu již na 600 tis.Kč) na zatravnění hřiště. Na tuto akci byla přidělena dotace od fotbalového svazu v částce 470tis. Kč. Najít tyto finanční prostředky v našem rozpočtu není jednoduché a zadlužit obec na další léta? Zastupitelstvo čeká velké rozhodnutí, občané vyjádřete si k tomuto i Vy. Vaše názory nás zajímají a  potěší nás Váš zájem o dění v obci.

 

 

Musíme najít i prostředky na opravu MK u Vítů, která byla zničena při jarním tání, jedná se o 200-250 tis. Kč.

 

 

Toto jsou předpokládáné výdaje.

 

 

Rozpočet byl sestaven vyrovnaný, nebyl použit zůstatek r. 2005, ale není jisté zda budou příjmy naplněny. Toto závisí na prodeji obecních pozemků pro výstavbu RD.

 

 

 

 

VOLBY 2006 

 

 

Letošní rok bude bohatý na volby. První volby nás čekají již co nevidět, a to 2. a 3. června 2006, volit budeme do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební lístky se k Vám dostanou nejpozději 3 dny před volbami, v případě, že lístky neobdržíte, ozvěte se na OÚ, nebo je dostanete přímo ve volební místnosti ve dny voleb. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemůžete k volbám dostavit a rádi by jste volili, přihlašte se, abychom o Vás věděli, přijdeme k Vám domu s přenosnou urnou. Děkujeme.

 

 

Volby se konají v pátek 2.6.2006 a v sobotu 3.6.2006

 

 

Pátek  14,00 – 22,00 hod.

 

 

Sobota  8,00 – 14,00 hod.

 

 

Podrobnosti najdete na úřední desce v budově OÚ a v prodejně u Havlíků. V případě nejasností se obracejte na OÚ

 

 

Druhé volby budou do zastupitelstev obcí v listopadu tohoto roku, ale to je ještě daleko.

 

 

Webové stránky obce

www.obec-marsovice.cz -   se postupně zaplňují daty, najdete zde v sekci úřední deska usnesení obecního zastupitelstva a další dokumenty a vyhlášky obecního úřadu.(web adresa opravena 24.1.2007-JFš)

 

 

PLATBY

 

 

Vybíráme za odvoz TDO, kdo nemá zaplaceno za I. pololetí, prosím přijďte a zaplaťte. Děkujeme.

 

 

Nastává změna u tříděného odpadu, firma Sběrné suroviny změnila dodavatele na výrobu pytlů (již nebudou zelené, ale budou pevnější a s větším obsahem) a tím i podražila  na 6,--Kč za 1 kus. Svoz zůstává ve stejnou dobu tj. první středa v měsíci. Vám všem, kteří třídíte, patří poděkování a doufám, že Vás zdražení pytlů od tohoto neodradí.

 

 

 

 

Teď něco veselejšího za odměnu:

 

 

POZVÁNKA

 

 

na výlet pro důchodce, který se koná v sobotu dne 10.června 2006 

 

 

 

 

Odjezd z Maršovic od OÚ v 7,30 hod., a z Čížkovic v 7,35 hod.od Spejchalů.

 

 

Program: KRUH – zahradnictví, Jilemnice – rozchod,  v 11,45 hod. společný oběd, po obědě Jilemnické muzeum, Hrad Pecka, odjezd zpět domů

 

 

CENA: důchodci 130,--Kč, ostatní 170,--Kč. V ceně je autobus, vstupy, oběd.

 

 

Těšíme se na hojnou účast a doufáme, že i počasí nám bude přát.

 

 

Přihlášky s platbou přijímá pí. Fogdová a pí. Hanzlíková na OÚ nejdéle do 7.června 2006, abychom mohli nahlásit počet obědů. Děkujeme.

 

 

 

 

OČKOVÁNÍ PSŮ

 

 

Pondělí dne 12.června 2006 

 

 

 

 

Čížkovice   15,30-15,45hod.  u Spejchalů

 

 

Maršovice   16,00-16,30hod.  u OÚ

 

 

Připravte si za očkování částku 60,-- Kč.

 

 

Kdo nemá zaplacen poplatek za psa, prosíme zaplaťte na OÚ, v krajním případě při očkování .

 

 

 

 

SDH MARŠOVICE

 

 

 se spoluúčastí Obce Maršovice pořádají v letoším roce dětskou hasičskou soutěž „FLORIÁNEK“ v sobotu dne 16. září 2006 na cvičišti u hřbitova v Krásné. Přijďte se podívat a podpořit hasičskou mládež.

 

 

 

 

TJ SOKOL MARŠOVICE

 

 

 CVIČENÍ ŽEN

 

 

Pokračuje cvičení žen AEROBIK. Pro velký zájem se cvičí 2x týdně a to v pondělí a  ve středu od 18,30 hod., platba 25,--Kč. Cvičí se  na velkém sále klasicky, s bedýnkami a gumičkami.

 

 

 

 

KULTURNÍ AKCE

 

 

Chystá se sportovní odpoledne u příležitosti DNE DĚTÍ a to v sobotu dne 3.června 2006  dole „ U Mohelky“.

 

 

Program: dětské soutěže

 

 

Sledujte vývěsky, protože se zde budou konat i další akce, např. oslava letního slunovratu, výročí upálení Mistra Jana Husa, letní country večer s hudební skupinou, ukončení prázdnin, podzimní slunovrat.

 

 

Místní knihovna

 

 

Paní Eva Ouhrabková půjčuje knihy každou středu od 16 do 18 hodin, k dispozici jsou i novinky z Jablonce, internetové spojení zatím není, organizace, která má na starosti připojení knihovny, má krapátko zpoždění.

 

 

 

 

Poděkování:

 

 

Krátce se vrátím k zimě, chci poděkovat hasičům, kteří se starali o shazování sněhu a rampouchů na budovách MŠ, DH a OÚ. Na budově OÚ se házel sníh z celé střechy, to je známka jak krutá zima byla. Obec tímto ušetří dost velký peníz, protože samozřejmě hasiči pracují bez náhrady.

 

 

Dále děkuji  pí. Horynové za květinovou úpravu parkoviště, kterou si vzala za své a všem ostatním občanům, kteří se snaží, ať je to jakkoliv obci pomoci.

 

 

Soňa Fogdová, starostka obce

 

 

Nová cisterna

 

 

SDH Maršovice – Koncem roku 2005 odkoupil Obecní úřad ze zrušeného podnikového hasičského sboru  bývalého Jablonexu cisternu Liaz 101 K 25-„KAROSU“ pro náš sbor. Zde se ukázalo, že se vyplatí o techniku starat a mít její výbavu na vysoké úrovni.

 

 

Za náš poněkud starší „TRAMBUS“ jsme nakonec dostali více, než stál tento modernější a výkonnější automobil „KAROSA“, který ovšem nebyl zdaleka tak opečováván jak by bylo potřeba. A tak se zhodnotila mnoholetá práce, dřina ve volném čase našich dobrovolných hasičů při péči o svěřenou techniku proto, aby ochrana obce i majetku občanů před živly byla na co nejvyšší úrovni.

 

 

A opět, pod vedením velitele pana Honzy Pleštila, začali naši hasiči pracovat na vylepšování a propracovávání různých vychytávek na vybavenosti této „nové cisterny“. To, jaká s ní bude práce, jsme věděli již při koupi, ale skutečnost předčila očekávání. Nyní užasle sledujeme, jak se vůz mění, zlepšuje technický stav a to i díky vedení sboru hasičů, který schválil nákup potřebného nářadí a náčiní ze svých finančních prostředků, tak aby práce hladce pokračovala a nebyl zatěžován rozpočet obce.

 

 

Jisté je, že Maršovice budou mít cisternu jak jsou zvyklé, spolehlivou, moderní a skvěle vybavenou. A možná, že až se zase jednou bude prodávat, tak se o ní strhne taková bitva, tak jako při prodeji starého, vylepšeného „TRAMBUSE“, který nám přinesl takový zisk.

 

 

František Fleischmann, starosta SDH

 

 

Ráda bych se vrátila k článku starosty SDH Maršovice p. Františka Fleischmanna ohledně nového hasičského vozu s poděkováním všem, kteří  na  novém voze neúnavně pracují.

Místo, aby si do hasičské zbrojnice šli odpočinout, tak je vidíme denně včetně sobot a nedělí jak zdokonalují cisternu k obrazu svému, aby byli schopni se co nejdříve dostat k požárům a případným haváriím.  Po dokončení úprav bude veřejnost seznámena s tím kolik a kdo  odpracoval hodin zdarma. Ještě jednou  všem hasičům děkuji a přeji Vám, aby tato bezva parta vydržela.

Soňa Fogdová

 

 

 

 

K obrázku na titulní stránce:

 

 

Tato zima, která se u nás obešla bez velkých oblev, zato zapříčinila svým množstvím a nepřerušenou délkou trvání sněhové pokrývky několik větších škod na majetku našich spoluobčanů i obce. Nevydržely střechy, (kromě dalších drobnějších škod na krytinách soukromých domů, sklenících apod.), na bývalém teletníku nad čp. 72, na stodole u čp. 75 a na driketě u čp.17. Jarní obleva, která neměla u nás takové katastrofální následky jako jinde v kraji, obci i občanům znepříjemnila život hlavně na prudké spojnici mezi mikuleckou cestou a cestou u Mohelky (Mohelnice), (okolí domu čp.140-Vítovi), když tající voda podemlela zde vedoucí plynové potrubí v krajnici cesty. V současné době je již cesta opravována a driketa (mačkárna), ten svědek starých drikařských časů, pomalu mizí z povrchu zemského aby posloužila  na jiném místě účelu novému.

 

 

V současné době stojí 4 drikety na Čížkovicích a v části Maršovice jsem napočítal ještě 16, některé jsou přebudovány  na bydlení, garáže, ale v několika by ještě mohl usednout mačkář ke  „kombajnu“. Mačkalo se nejen v „driketách“ , ale porůznu i ve sklepích a  podobně. Ti, kteří by opravdu chtěli vidět jak se mačkalo, a co všechno k tomu patří, mají možnost navštívit soukromé muzeum „KORÁLEK“ na hranicích Maršovic a Jablonce nad Nisou, kde je pan Liboš Štryncl ochotně provede.

 

 

 JFŠ

 

 

Pro čtenáře Deníků Bohemia-Jablonecko

 

 

 a ostatním, kteří se jen z těchto článků mohli dozvědět (možná) o tom , že se chystá akce „zelené hřiště“, na doplnění:

 

 

Fotbalové hřiště je vybudováno částečně na navážce v jižní části, severní strana je na skále a v současné době výškový rozdíl činí již více než metr. V době vybudování před třiceti lety to bylo cca 15 cm spádu. Je pravda, že škvára je v současné době na ekologickém indexu. Povrch hlinito - písčitý, který je také hratelný dle vyjádření předsedy Sokola, neklade takové nároky na odběr vody (jak z veřejné sítě nebo z obecních studní), nevyžaduje sekání, hnojení, dosévání vyšlapaných místa a snese i větší mechanickou zátěž třeba po dešti.  Drenáž by bylo potřeba udělat v obou případech, problém do budoucnosti je ale ve  stálosti navážky, jejím sedání. Další alternativa- umělá tráva- je řádově o několik milionů dražší.

 

 

J.Švásta, místopředseda Sokola

 

 

Statistiky obce

 

 

Vítání občánků v roce 2005 

 

 

Jan Kuhn, Matěj Friedrich, Štěpán Kuřák a Barbora Duždová, která je zároveň posledním 196 zapsaným občánkem v naší „Knize vítání “ od roku 1972 do prosince 2005. 

 

 

Poděkování patří panu Ladislavu Šikolovi, který od roku 1960 do června 1992  doprovázel zápisy v knihách „Vítání“ osobitými kresbami a zasloužil se tak o ojedinělý vzhled našich pamětních knih, vlastně jakousi minigalerii obrázků zobrazujících roční období, krajinu či dobu a čas narození dítěte.

 

 

V období od roku 1972 do konce roku 2005 je mezi 196 (107 chlapců a 89 dívek) vítanými občánky i 32 dětí z Dalešic, které jsou opět od 1.1.1993 samostatnou obcí.

 

 

    Z místní části Čížkovice 1.díl nyní v obci žije 12 z 21 vítaných a v části Maršovice 79  ze 143 vítaných občánků.

 

 

A nejčastější jména vítaných občánků?

 

 

U chlapců vede jasně Jan -13x (v rozmezí let 1976-2005), Tomáš 10x (1973-2004), dále po 7: Jiří a Petr, po 6: Lukáš, Martin, Michal.- Jaroslav jen 4x, mimo jiné.

 

 

Dívky: 4x Michaela (1974-1993) a 4x Petra (1982-1990), dále po třech : Jana, Kateřina, Lenka, Lucie, Marcela, Veronika (1983-2003), Simona (1976-1991), Zdenka (1974-1987) a Zuzana.

 

 

Škoda jen, že se ztratila, (nebo byla jen nevrácena?) právě kniha předcházející.

 

 

A jména a příjmení za celou obec:

 

 

Vede Jos(z)ef-18x, následuje Jan 17x, Marie 14x, Petr 14x a Jaroslav a Jiří po 11, Jana 9x.

 

 

Hynek 15x, Horna 11x, Mrkvička 10x, Štryncl 8x, Kočárek 7x a dalších šest příjmení po 6. 

 

 

Mateřská škola

 

 

Počet zapsaných dětí 18, z toho nově přihlášených v dubnu 5 a šest dětí půjde po prázdninách do školy.

 

 

V současné době je v kategorii 0 -2 roky na Maršovicích 12 dětí a mezi 3 až 6 lety 17 dětí.

 

 

 

 

Počet a složení obyvatelstva a domů

 

 

stav k 31.12.2005

 

 

celkem obyvatel:                       449       z toho Čížkovice:                      58

 

 

PRŮMĚRNÝ VĚK:                39,6                                                    43,3

 

 

Mužů celkem:                          233                                                     31

 

 

 

 

V produktivním věku bylo 277 obyvatel,  v předproduktivním (0-14 let) 68, v důchodovém 104, z toho na Čížkovicích 35 (produkt. věk), 5 (0-14 let), důchodový věk 18 lidí.

 

 

Nejvíce lidí žije ve čtyřčlenných domácnostech (152-33,9%), dále ve  dvoučlenných (120- 26,7%). Ovšem z celkového počtu domácností je 31,8% jednočlenných a 30,8% dvoučlenných.

 

 

V průměru připadá 3,43 obyvatele na dům.

 

 

 

 

449 trvale přihlášených obyvatel žilo ve 129 domech s čísly popisnými a ve 2 domech s čísly evidenčními.

 

 

Celkový počet budov na Maršovicích a Čížkovicích je 197, z toho má 9 domů číslo evidenční a 178 číslo popisné ostatní jsou budovy ještě nezkolaudované, hrubé stavby.

 

 

Čížkovice 1. díl mají 27 domů, z toho je 20 trvale obydlených, 6 pro rekreaci a 1 provozovnu- Květinářství T.R.S.-Krbek                    

 

 

Část Maršovice má trvale obydleno 110 domů s čísly popisnými a jeden dům s  číslem evidenčním. Dále je zde 35 domů k rekreaci s čísly popisnými a 6  s čísly evidenčními a dále 8 budov s čísly popisnými –provozovny-sídla firem apod. 10 budov je ještě bez čísel popisných-z toho hrubé stavby (6). Dále zde jsou 3 pozemky s připravenými základy pro stavbu RD.

 

 

Roubené domky můžete vidět ještě v   18 případech na Maršovicích ( i když jedna-ta největší,  je schována pod heraklitovým obložením), a jednu na Čížkovicích, zato s obloženým štítem. A u jedné z nich památkovým úřadem chráněné původní vchodové dveře z 18. století. A máme tu také jedinou zachovanou hrázděnou stodolu. K památkám se také řadí dvě státem chráněné lípy- mezi čp. 18 a 20. 

 

 

JFŠ

 

 

Životní jubilea roku 2006 

 

 

92

 

 

Jindrová Anna,

 

 

86

 

 

Mizerová Marie, Fabiánová Miluše, Pěnička Vilém,

 

 

82

 

 

Šikola Ladislav,

 

 

80

 

 

Vinš Jindřich, Novotná Věra, Drobníková Marie,

 

 

75

 

 

Žilková Zděnka,

 

 

70

 

 

Hynek Stanislav, Šikolová Marie,

 

 

65

 

 

Šilhánová Marie, Chotěnovský Jaromír, Hübner Albrecht, Spejchalová Eva,

 

 

60

 

 

Jaroslav Švásta, Hadová Irena, Bartošová Marie, Fabián Vladimír, Krejčíková Jaroslava, Laštovka Václav, Bartoš Josef, Mrkvička Milan

 

 

 

 

Ú M R T Í

Miroslav Havránek   13. 8. 2005      Maršovice  41, ve věku 53 let

 

 

Marie Janatková        10.10. 2005     Maršovice 109, nedožitých 72 let

 

 

Miloslav Maršík        28.12.2005      Maršovice 126, nedožitých 66 let

 

 

Čest jejich památce

 

 

 


nahoru