Menu
Obec Maršovice
Maršoviceokr. Jablonec nad Nisou
Webové stránky se upravují

Zpravodaj 2008

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
 
Dne 9.4.2008 proběhl zápis dětí do zdejší mateřské školky. Pro  velký zájem o naši mateřskou školku jsme zažádali Krajský úřad v Liberci o navýšení kapacity z 18 na 22 dětí. Krajský úřad nám vyhověl, a proto může od září nastoupit 22 dětí.
Na konci července se rozloučí s mateřskou školkou dva předškoláci.
Od začátku července do konce srpna proběhne v mateřské školce rekonstrukce celého topení,včetně plynového kotle. Poté bude celá školka vymalována.
 
 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
 
Dne 11. dubna 2008 proběhlo v naší mateřské školce vítání nových občánků.
Tento rok jsme přivítali nově narozené  občánky  těchto  rodičů:
 
Sylvě Vondroušové a Pablu Beatie
                                    dcera Ina Ojeda Beatie
 
                                    Marice a Zbyňkovi Pavienským
                                    syn Jan Pavienský
 
                                    Janě a Antonínu Adamcovým
                                    dcera Tereza Adamcová
 
                                    Lence a Jířímu Řehořovým
                                    syn Hynek Řehoř
 
                                    Stanislavě a Ladislavovi Vinklářovým
                                    dcera Karolína Vinklářová
 
                                    Stanislavě a Petrovi Marxovým
                                    syn Aleš Marx
 
                                    Zuzaně Švástové a Michalu Kuřákovi
                                    dcera Marie Kuřáková
 
                                    Gabriele a Jiřímu Marešovým
                                    syn Dominik Mareš
 
Všem přejeme hodně zdravíčka a radosti v  jejich životě,  ať  se jim líbí na Maršovicích , Čížkovicíc  i v celém  tomto zdejším kraji.
 
 
 
 
 
 
 
 
ODPADY A VŠE CO S NIMI SOUVISÍ
 
Dne 18.4.2008 proběhl sběr železného šrotu, a tím i částečně jarní úklid v obci. Na této akci se podílel sbor dobrovolných hasičů z Maršovic. Tímto bych chtěl poděkovat občanům za včasnou a  dobrou přípravu šrotu.
 
 
Dne 19.4.2008 se uskutečnil sběr nebezpečného odpadu, který provádí společnost Severočeské komunální služby Jablonec n. N. Další sběr nebezpečného odpadu proběhne na podzim.
V dostatečném časovém předstihu budete informováni na tabulích u autobusových zastávek a letáčky. Na vývěskách bude přesně specifikováno, který odpad je možno odevzdat.
 
 
Pytle na tříděný odpad si můžete vyzvednout na obecním úřadě zdarma. Svoz probíhá každou první středu v měsíci. Proto vás žádáme, abyste pytle připravili již v úterý navečer k hlavní komunikaci.
 
 
V letošním roce nedošlo k navýšení poplatků za svoz TDO. Poplatky je možné uhradit na obecním úřadě nebo bankovním převodem. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho rodinného domu. Veškeré změny v odvozu TDO (vyvážení popelnic) budou prováděny pouze čtvrtletně.
 
 
Pytle na TDO zakoupíte na obecním úřadě. Cena zůstává stejná jako v předchozím roce 50,- Kč.
 
 
Poplatek ze psů zůstává stejný 100,- Kč za prvního psa, za každého dalšího psa 150,- Kč
 
 
V případě poruchy veřejného osvětlení, nás prosím informujte osobně nebo telefonicky na obecní úřad. Oprava bude provedena při poruše více jak 5 lamp v obci.
 
 
 
 
 
MÍSTNÍ KNIHOVNA
 
 
Místní knihovna je otevřena pro veřejnost každý čtvrtek  16,00 - 18,00 hod.
V květnu bude na zapůjčení nový soubor knih, který nám poskytuje Městská knihovna z Jablonce n. Nisou.  V knihovně je také možný přístup na internet. Vše je zdarma.
 
 
 
 
VÝLET PRO DŮCHODCE
 
           Výlet pro důchodce plánujeme na sobotu  31.května 2008. Pojedeme na hrad KOKOŘÍN , oběd se uskuteční v Mělníce v hostinci U JEŠTĚRA a po obědě se přemístíme do LETECKÉHO MUZEA - KBELY. Na zpáteční cestě se zastavíme v nákupním středisku v Mladé Boleslavi - OLYMPIA. Odjezd je ráno v 8,00 hod. z Čížkovic, pak se zastavuje na autobusových zastávkách směrem k Jablonci . Odjezd ze zastávky u OÚ v 8,05 hod. (Zastavujeme i v dolní části Maršovic!!!: -).
 Cena činí 200kč. V ceně je zahrnut podíl na dopravu, vstup na hrad a oběd. Tato cena je pro důchodce.Ostatní platí 230 Kč.
Platba na obecním úřadě  do pondělí 26. května 2008.
 
 
HASIČI
 
    Jako každoročně pořádají hasiči SDH Maršovice a SDH Jistebsko dětskou hasičskou soutěž FLORIÁNEK,  která se bude konat 13. září na Krásné u hřbitova ( na cvičáku)
 Přijďte povzbudit jak naše soutěžní družstvo mládeže, tak i ostatní mladé začínající hasiče.
     Soutěžní družstvo mužů si počátkem toho roku zakoupilo novou soutěžní stříkačku. Zakoupení tohoto stroje bylo umožněno díky sponzorským darům .
     Všem přejeme mnoho úspěchů v soutěžích, dobré výsledky a hodně výstupů na stupně vítězů.
 
 
 A teď trochu statistiky za rok 2007
 
V roce 2007 byly na Maršovicích zkolaudovány 4 rodinné domy
 
Přistěhovalo se k nám 24 občanů a narodili se  4 noví občánci -  dva chlapečci
 a dvě děvčátka.
 
Z naší obce se odstěhovalo 9 občanů.
 
Když vše sečteme a podtrhneme, tak nám vychází, že  k 31.12.2007 bylo na Maršovicíc evidováno 474 občanů a občánků. V evidenci  je 147 rodinných domů, které mají číslo popisné a 8 domů, které mají číslo evidenční.
 
 Smutná zpráva je  , že nás opustili  dva občané.
                                                                                     Čest jejich památce
 
 Z důvodu navýšení ceny el. energie se za rok 2007-2008 na veřejném osvětlení  zaplatilo při stejné spotřebě o 30 000 Kč více než v předešlém roce.
 
 
 
 
 Z DOPRAVY
 
 
Přes naší obec vede objížďka  pro kamionovou dopravu směrem Jablonec n. Nisou - Tanvald a opačně. Tato objížďka je z důvodu budování kanalizace v obci Smržovka a oprava železničního mostu v dolní části Smržovky.  Věnujte  této situaci zvýšenou pozornost. Z tohoto důvodu zde policie bude  provádět  častěji kontroly rychlosti.
 
 
Po jednání s policií a na podnět občanů, dojde k posunutí dopravních značek  -  začátek a konec obce Maršovice  a to směrem k Maršovicům pod pana Konopáče, a směrem k Jablonci, až k dopravní značce Jablonec n. Nisou.
 
Jízdní řády  - dle informací ČSAD Jablonec n. Nisou  nedochází k žádným změnám v jízdních řádech na linkách přes Alšovice a Huntířov.
 
 
Smutná událost
 
 
Dne 16.2.2008 došlo k požáru rodinného domku čp.18 na Maršovicích. Ihned po nahlášení požáru vyjela místní jednotka na místo zásahu. Při příjezdu na místo požáru bylo průzkumem zjištěno, že je požárem již zasaženo celé podkroví. Na místo se ještě dostavily jednotky profesionálních hasičů z Jablonce n. Nisou a dobrovolné sbory SDH Kokonín, a SDH Huť. Bohužel požár poškodil rodinný dům natolik , že dojde k demolici domu. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhali při hasebních pracích.
 
 
 
 
CO NÁS TRÁPÍ
 
   - Pálení odpadů (plasty a jiné)
              - Parkování na chodníku – využívejte své pozemky (chodci na silnici !!!)
              - Znečišťování místních komunikací a chodníků psími exkrementy. (pes si po    
                  sobě uklidit neumí  !!!! )
              -  Volné pobíhání psů !!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maršovický zpravodaj vydává OÚ Maršovice pro občany Maršovic a Čížkovic u Jablonce nad Nisou
 
 
 

 


nahoru