Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní verze

mobilní verze webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Datum a čas

Dnes je pátek, 27. 4. 2018, 1:09:05

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Závěrečného účtu 2016 , Rozvahy, Výsledovky a Zprávy o přezkumu

Návrh pro jednání valné hromady svazku  

 

  Závěrečný účet za rok 2016

 

Mikroregion JIZERSKÉ HORY

   Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

 

                                                                                                                                                                                                                                            Schválený         Skutečnost

                                                                                  rozpočet                  

P ř í j m y                                                  v tis.Kč             Kč

 

    §      položka

             4121      Neinvestiční příspěvky čl. obcí          44                   44 000,00 

             4221      Invest. přísp. na výstavbu od obcí     150                           0,00

Příjmy c e l k e m                                                       194                   44 000,00

 

V ý d a j e

2219    6121    Výstavba cyklostezky                           150                         0,00

3639    5021     Ost. osobní výdaje                                 20                  20 000,00                               

6310    5163     Poplatky peněžního ústavu                      3                    2 145,00

Výdaje c e l k e m                                                       173                   22 145,00

 

                                              

Financování

   

           8115   změna stavu na bankovních účtech         -21                 -27 855,00

Financování celkem                                                    -21                 -27 855,00

 

 

 

K o m e n t á ř

 

Rozpočtové příjmy.

 

Byly obdrženy členské příspěvky na rok 2016 ve výši Kč 4.000,- za každého člena sdružení. 

 

 

Rozpočtové výdaje.

 

Kromě bankovních poplatků a odměn žádné nebyly.                              

 

 

                       

Účelové fondy

 

DSO netvoří jiné účelové fondy

 

 

Doplňující informace o majetku DSO

 

Stav základního účtu k 1. 1. 2016                                                           Kč       255.657,69

 

Příjmy                                                                                                      Kč         44 000,00

Výdaje                                                                                                      Kč         22 145,00

                 

Stav základního účtu k 31.12.2016                                                         Kč       277 512,69

 

 

Výkaz zisku a ztráty

 

Náklady celkem                         228 573,52

Výnosy celkem                          203 308,80

Výsledek hospodaření           -     25 264,72

 

Náklady obsahují odpisy majetku, odměny a bankovní poplatky, výnosy příspěvky obcí a rozpuštění dotace k odpisům.

 

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2016.

13.9.2016 a 31.1.2017 proběhla kontrola hospodaření za rok 2016, které provedla Ing. Soňa Vavrušková, pověřená pracovnice KÚ Libereckého kraje.

Závěr přezkoumání finančního hospodaření: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

 

N á v r h   u s n e s e n í

 

Shromáždění schvaluje Účetní závěrku za rok 2016 a Závěrečný účet svazku za rok 2016 vč. Zprávy auditora s tím, že ztráta bude proúčtována proti do výsledku minulého období.

 

Přílohy:

Rozvaha k 31.12.2016

Výsledovka k 31.12.2016

Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016

 

 

Jablonec nad Nisou, dne 15. března 2017

Zpracovala: Ing. Helena Kočová

 

Rozvaha 2016

Výsledovka 2016

zpráva o přeskumu 2016

 

 

Vyvěšeno: 25. 4. 2017

Datum sejmutí: 30. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět