Aktuální teplota na Maršovicích

Aktuální teplota na Maršovicích

Mobilní verze

mobilní verze webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Datum a čas

Dnes je středa, 2. 12. 2020, 3:53:41

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Obecní úřad

Kontakt

Adresa

Maršovice 52
468 01 Jablonec nad Nisou 8Telefon

483 302 009 - Mariana Luková  - účetní
483 302 009 - Jiří Ouhrabka - starostaEmail

ou-marsovice@volny.cz

 

Vážení  občané,

stalo se pěknou  tradicí  v naší  obci Maršovice, že v průběhu  prvního  adventního víkendu  (který  právě nastavá), slavnostně  rozsvěcíme  Vánoční  strom před budovou  obecního  úřadu. Bohužel z důvodu  nozouvého  stavu musíme od tohoto  rozvěcení  a všeho co  s tím bylo  spojeno ustoupit, a proto  musíme Vánoční  strom rozsvítit  bez Vaší   přítomnosti.  Tímto  Vám oznamuji, že  k rozsvícení  dojde v neděli  29.11.2020 v 17.00 hod.      

                                                                                                                                                    Jiří  Ouhrabka

                                                                                                                                               starosta obce Maršovice

 

strojení stromečku s MŠ

 

Rozsvícení Vánočního stromu

 

 


 

ÚPRAVA  ÚŘEDNÍCH  HODIN

 

Starosta obce Maršovice v návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.9.2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb. vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví, v souladu s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR, nouzový stav a v souvislosti s nařízením ministerstva zdravotnictví ze dne 8.10.2020 rozhodl o

 

DOČASNÉM OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU  od 12.10.2020

PONDĚLÍ      9:00 – 11:30   14:00 – 16:30

 STŘEDA       9:00 – 11:30   14:00 – 16:30

 

!!! MIMO TYTO DNY JE ÚŘAD UZAVŘEN !!!

 

Prosím o  dodržování  úředních hodin v zájmu ochrany zdraví všech občanů.

 Veškerá podání lze podat také dálkově, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datové schránky (ID datové schránky obce avdbt4q), nebo elektronicky na e-mailové adrese: ou-marsovice@volny.cz

 Telefonický a e-mailový kontakt s úřadem zůstává zachován. Přístup veřejnosti do úřední budovy mimo stanovené úřední hodiny bude možný pouze po předchozím telefonickém objednání, a to jen v nejnutnějších případech a v přísně regulovaném režimu.

 Telefony: 483 302009, 724181532

  Toto mimořádné opatření je účinné od 8:00 hod. dne 12.10.2020 a platí po celou dobu trvání nouzového stavu.

 

                                                                                                 Jiří  Ouhrabka

                                                                                           starosta obec Maršovice

       Maršovice  9.10.2020


 

Z DŮVODU VZNIKLÉ SITUACE S COVID -19, JSME ZAJISTILI   BEZPLATNÝ VÝDEJ ROUŠEK.

ROUŠKY JE MOŽNÉ SI VYZVEDNOUT V PRACOVNÍ DOBĚ  NA CHODBĚ U HLAVNÍHO VCHODU DO  OBECNÍHO ÚŘADU.

                                                                               Jiří  Ouhrabka

                                                                               starosta obce Maršovice


 

UPOZORNĚNÍ
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m*
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb.,
ve znění účinném k 1. 1. 2016.
Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz
skupina Čez www.cezdistribuce.cz