Menu
Obec Maršovice
Maršoviceokr. Jablonec nad Nisou

Prevence proti krádežím

Policie České republiky

Krajské ředitelství PČR libereckého kraje

Územní odbor Jablonec nad Nisou

Obvodní oddělení Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

PREVENCE – ZABEZPEČENÍ REKREAČNÍCH CHAT A RODINNÝCH DOMŮ

Jak zabránit vloupání do rekreační chaty či rodinného domu

Rekreační chaty lákají zloděje celoročně už jen proto, že bývají obývány pouze o víkendech. Ovšem řada takových chat je navíc obývána pouze od jara do podzimu a to proto, že jsou situovány na odlehlých místech v zimě těžko pro jejich majitele dostupných.

 

Toho využívají zloději k páchání trestné činnosti a svým jednáním tak majitelům rekreačních chat způsobují škody nejen na odcizených věcech, ale i na poškození zařízení.

 

ZPŮSOBY VNIKNUTÍ NEJEN DO REKREAČNÍCH CHAT, ALE I RODINNÝCH DOMŮ

Nejčastějšími způsoby vniknutí do objektů je například rozbití skleněné výplně okna, vypáčení okna nebo dveří či rozlomení zámku ve dveřích. Při vyšetřování této trestné činnosti také občas zjišťujeme, že sami majitelé nechávají v dostupnosti kolem chat různé druhy páčidel, nářadí a také žebříky. Z toho vyplývá jednoduché bezpečnostní opatření – nenechávat v okolí rekreační chaty či rodinného domu nic, co by mohlo pachateli usnadnit vloupání.


Prvotním úkolem a povinností každého občana je zabezpečit si svůj majetek

 • Základem jsou kvalitní dveře s bezpečnostním zámkem, vložkou a štítem, které jsou odolné proti rozlomení, odvrtání, prokopnutí a vysazení.
 • Důkladně zabezpečit také ostatní stavební otvory, jako například sklepní okénka, okénka na toaletách, zadní dveře, apod.

 • Vhodné jsou i ochranné folie na okna.

 • Dbáme na řádné uzamykání dveří u celého objektu

 • Při odchodu z rekreační chaty či rodinného domu, byť jen na krátkou dobu, pečlivě uzavřete všechna okna.

 • Pokud se přestěhujeme do nové rekreační chaty či rodinného domu, ihned jakmile to bude možné, vyměňte zámky.

 • Na zvonky a dveře a schránky uvádějte pouze své příjmení v množném čísle bez titulů.

 • Nikdy neotvírejte dveře hned, jakmile na vás někdo zazvoní. Raději se přesvědčte nejlépe panoramatickým kukátkem, kdo je za nimi. Pokud otvíráte, použijte bezpečnostní řetízek.

 • Lidi nabízející různé služby si raději prověřte, nejlépe telefonátem na jejich firmu. Měli by se též prokázat příslušným průkazem.

 • Přijdete-li domů do rodinného domu nebo přijedete-li na rekreační chatu nebo a naleznete pootevřené dveře, vůbec tam nevstupujte a okamžitě přivolejte Policii ČR přímo na OOP Rychnov u Jablonce n.N. nebo přes operačního důstojníka na linku 158, který na místo vyšle hlídku z OOP Rychnov, krim. technika a případně i psovoda. Zabráníte tak zbytečnému zničení případných stop po pachatelích, nebo se můžete vyhnout, že uvnitř bude ještě pachatel vloupání. Dále nepohybujeme se ani kolem RCH nebo RD z důvodu, aby mohl být případně nasazen služební pes – pokud pachatel byl zde pěšky.                 

 • Důležité je, pořídit si kvalitní dveře s kvalitním bezpečnostním zámkem. Nezapomínejte ale i na uchycení dveří, což jsou závěsy, dále zárubeň, čili rám a také kování, tedy ochranný štít vlastního zámku.

 • Účinnost mechanických zábranných prostředků při ochraně oken a dveří obydlí umocňuje instalace elektronického zabezpečovacího systému (EZS).

Pod EZS je možné si představit například:

 • Detektory.

 • Ústředny.

 • Signalizační zařízení, osvětlovací techniku

 • Přenosové prostředky, datové prostředky – kamery a zálohovací zařízení v PC

 • Pult centralizované ochrany různých bezpečnostních agentur, které hlídají objekty a při zadržení pachatele spolupracují s Policií České republiky.

Je možné, aby jste riziko ztráty majetku částečně eliminovali sami?

Ano, nejjednodušší způsob bez vynaložení finančních prostředků je začít u toho, co může každý z Vás ovlivnit, korigovat své jednání:

 

 • při odjezdu z RCH nebo odchodu z RD vždy pečlivě uzamknout dveře na dva západy,
 • nepřechovávat v RCH nebo RD větší množství peněz v hotovosti, šperky a jiné cennosti,
 • udržovat dobré vztahy se sousedy, všímat si podezřelých, neznámých lidí v blízkosti svého obydlí, psát si podezřelé RZ aut a jejich typ, barvu a kolik tam bylo osob, případně ihned volat na linku 158
 • nechlubit se svými majetkovými poměry,
 • dovolit vstup do RCH nebo RD jen osobám, kterým důvěřujete,
 • vyplatí se dobré osvětlení a přehlednost prostorů (chodby, chodníky, nejbližší okolí obydlí),
 • neotvírejte, pokud se nepřesvědčíte, kdo je za dveřmi,
 • pokud opouštíte svůj příbytek na delší dobu, zajistěte si nepravidelné kontroly RCH nebo RD pomocí sousedů či příbuzných
 • pro případ, že se vám přesto vykradení nevyhne, pořiďte si předem seznam či fotodokumentaci cennějších věcí (typ, výrobní číslo, účty apod.) ve vazbě na pojistné podmínky pojišťovny.

Správně vybrané a instalované mechanické zábranné prostředky a EZS (s patřičnými atesty) vám mimo zajištění majetku přinesou i větší pocit bezpečí. Vhodně investované finanční prostředky, vztažené k míře ohrožení vašeho majetku a správně uzavřená pojistná smlouva s některým z pojišťovacích subjektů na našem trhu, podstatně sníží rizika ztráty majetku.
 

Vysvětlivky :

 • RCH - rekreační chaty
 • RD - rodinné domy
 • EZS - elektronické zabezpečovací zařízení
   

Vypracoval : npor. Mgr. Bc. Jiří Bursa

Vedoucí obvodního oddělení Rychnov u Jablonce n. N.


nahoru